Kategoriat
Yleistä

JB datailee: How to remove UTF8 BOM

Huomaatko miten oikein ulkomaankieltä otsikossa! Suoraan itse asiaan. Jos on jollain kökkökikkareella, kuten Windowsin Notepadillä muokannut utf(8/16..) tiedostoja, joita pitäis sitten käyttää weppiskripteissä, niin huomaatkin, että siellä onkin tiedoston alussa Byte Order Mark, joka ryssii koko homman.

Onneksi Perlikuningas Richard Ishida on koodannut meille tähän poistoskriptin.

#!/usr/local/bin/perl
# program to remove a leading UTF-8 BOM from a file
# works both STDIN -> STDOUT and on the spot (with filename as argument)

if ($#ARGV > 0) {
 print STDERR "Too many arguments!\n";
 exit;
 }

my @file;   # file content
my $lineno = 0;

my $filename = @ARGV[0];
if ($filename) {
 open( BOMFILE, $filename ) || die "Could not open source file for reading.";
 while (<BOMFILE>) {
 if ($lineno++ == 0) {
 if ( index( $_, '' ) == 0 ) {
 s/^\xEF\xBB\xBF//;
 print "BOM found and removed.\n";
 }
 else { print "No BOM found.\n"; }
 }
 push @file, $_ ;
 }
 close (BOMFILE)  || die "Can't close source file after reading.";

 open (NOBOMFILE, ">$filename") || die "Could not open source file for writing.";
 foreach $line (@file) {
 print NOBOMFILE $line;
 }
 close (NOBOMFILE)  || die "Can't close source file after writing.";
 }
else {  # STDIN -> STDOUT
 while (<>) {
 if (!$lineno++) {
 s/^\xEF\xBB\xBF//;
 }
 push @file, $_ ;
 }

 foreach $line (@file) {
 print $line;
 }
 }
 

Sisennykset voi vähän bugata, mut siinähän bugaa. Sitten vielä usage notes:

 for f in `ls`; do ~/rbom.pl $f; done

# loops over a directory and removes BOM from every file

Ei muuta :)